Toimialamme

Liikenneinfrastruktuuri

Nyky-yhteiskunnassa asetetaan entistä suurempia vaatimuksia liikenteen ja viestinnän suhteen. Tavarain kuljetusten ja ihmisten liikkumisen paikasta toiseen odotetaan tapahtuvan ympäristöystävällisesti, turvallisesti ja hintansa puolesta edullisesti.

Liikenteen tulee sujua esteettä ja ilman häiriöitä. Tämän perustana on hyvä liikenneinfrastruktuuri.

Tarjoamme

Kaikki Trionan tarjoamat palvelut on suunnattu tämän alan asiakassegmentille. Trionalla on kokemusta ja perustavaa tietoa tie- ja rataverkoston hallinnasta, käytöstä ja kunnossapidosta, kuten teitten päällystemateriaalien käsittelystä sekä liikenteen laskennasta, tiedottamisesta, ohjauksesta ja hallinnasta ja myös älyliikenteestä. Trionalla on keskeinen asema Ruotsin ja Norjan kansallisten tietietokantojen (NVDB) kehityksessä ja hallinnassa. Tällaiset yhteiskunnan perustietotietokannat, kuten NVDB, sisältävät teitä koskevia yleisiä tietoja ja informaatiota, kuten esimerkiksi teiden kunnossapitoa ja myös teiden päällysteitä/päällystemateriaaleja ja leveyttä koskevia tietoja. NVDB -tietokantoja hyödynnetään myös GPS -navigoinnissa ja yhteiskuntaa koskevissa analyyseissä.

Järjestelmämme

Tie- ja rautatietietojen käsittelyä varten Triona on kehittänyt alustan TNE (Transport Network Engine). TNE mahdollistaa tiedon varastoinnin, editoinnin, analysoinnin, muokkaamisen ja esittelyn.

Useat suurasiakkaamme ovat TNE:n käyttäjiä.

Fredrik auttaa

Fredrik auttaa ja antaa lisätietoja liikenneinfrastruktuuristamme Ruotsissa

Fredrik Nordfors +46 70 317 14 93
Lähetä s-postia

Sigmund auttaa

Sigmund kertoo näistä kysymyksistä Norjassa

Sigmund Fredriksen +47 918 66 301
Lähetä s-postia