Toimialamme

Kuljetukset

Tavaroiden kuljetus ja ihmisten liikkuminen paikasta toiseen ovat yhteiskunnan keskeisiä tapahtumia. Kuljetusalan suurimpia haasteita on löytää tehokkaimmat ja kannattavimmat ratkaisut, jotka vastaavat parhaiten asiakkaiden logistiikkaa koskevia odotuksia. Tietotekniikan avulla pystytään kehittämään kuljetustapoja, jotka ovat entistä tehokkaampia, ympäristöystävällisempiä ja luotettavampia.

Triona on jo pitkään kehittänyt järjestelmiä, jotka tukevat asiakkaita tämänlaisessa työssä. Trionan ratkaisuja käyttämällä yritykset voivat tehokkaasti suunnitella ja hallita toimintojaan. Asiakkaamme  oppivat näin myös tehostamaan liiketoimintaansa strategisen ja taktisen suunnittelun ja paremman valvonnan avulla.

Kokemus ja osaaminen

Trionalla on kokemusta, pätevyyttä ja asiantuntemusta seuraavan tyyppisistä tehtävistä: sopimukset ja tarjoukset, etäisyyslaskenta, poikkeamien käsittely, laskutus, tuki kentällä, mobiliteetti, kuljetusten ja liikenteen hallinta, reittisuunnittelu, seuranta, aikataulutus ja hankinnat.

Integroituminen toisiin järjestelmiin on usein luonnollista toimeksiantojemme toteuttamisen kannalta. Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi kauppa-, tie- ja kunnossapitojärjestelmät. Lisäksi sellaiset järjestelmät kuin IBS, Microsoft, SAP ja Visma ovat meille tuttuja.

Voimme myös toimittaa käyttötarkoitukseenne ehdottomasti parhaiten sopivaa karttamateriaalia ja täydentäviä ratkaisuja, joita hankimme yhteistyökumppaniemme Hacon ESRI, Google, Ruotsin Maanmittauslaitos, Fleetech ja DPS kautta.

Tuotteitamme

Trionan järjestelmä TRACS Flow on markkinoiden vahvin vaihtoehto järjestelmäksi myös tulevaisuudessa. TRACS Flow -järjestelmä tukee tehtävätoimintoja, suunnittelua ja tiedonsiirtoa muihin järjestelmiin. TRACS Flown rinnalla tarjotaan myös järjestelmää TRACS Rundvirke, joka palvelee sekä tilaajaa että urakoitsijaa raakapuun käsittelyyn liittyvissä kuljetustehtävissä. Tuotteilla on nykyaikaiset käyttöliittymät integraatioon ja myös langattomia ratkaisuja älypuhelimien, tablettien ja kenttä- ja ajoneuvotietokoneiden käyttöön.

Triona Routing Engine (TRE) on hienostunut alusta, joka tarjoaa useita erilaisia etäisyyksien ja matka-aikojen laskelmia jalankulkijoille, pyöräilijöille, henkilöautoille ja raskaalle liikenteelle. Triona Routingiin perustuvia ratkaisuja käytetään integroituna osana julkisissa portaaleissa matkojen suunnitteluun useissa Euroopan maissa. Triona Routingia käytetään myös kunnissa ja virastoissa, joissa pyritään parantamaan liikenteen sujuvuutta ja vähentämään ympäristövaikutuksia. TRE on käytössä myös niillä teollisuuden toimijoilla, jotka pyrkivät optimoimaan tavaravirtoja. Esimerkiksi metsäteollisuus on yksi TREn käyttäjistä. 

Trionan Välimatkapalvelu on kytketty Trionan omaan reitinlaskentamoottoriin. Trionan Välimatkapalvelua käyttävät useat toimijat sekä tavaroiden kuljetuksessa että joukkoliikenteessä.


Read our cases related to Kuljetukset

Thomas auttaa

Thomas auttaa ja antaa lisätietoja asiasta Ruotsissa.

Thomas Höjsgaard +46 70 556 63 93
Lähetä s-postia

Sigmund auttaa

Sigmund auttaa ja antaa lisätietoja Norjassa.

Sigmund Fredriksen +47 918 66 301
Lähetä s-postia