Toimialamme

Metsäteollisuus

Trionalla on monivuotinen kokemus metsiä koskevista tietojärjestelmistä. Meillä on työntekijöitä, joilla on vahvan teknisen osaamisen lisäksi paljon tietoa metsäteollisuudesta.

Ruotsin metsäteollisuus kehittyy voimakkaasti. Sen tavoitteena on entistä paremmin hallita raakapuun virtausta metsästä teollisuudelle. Sahalaitoksille on tärkeää, että tuotanto ja liiketoiminta ovat tasapainossa. Tämä puolestaan vaatii kaikilla tasoilla korrektia ja ajantasaista tiedottamista.

Kokemus ja osaaminen

Trionalla on kokemusta ratkaisuista sekä metsäsuunnitteluun että puutavaran kulkuvirtausprosesseihin. Näissä ratkaisuissa on mukana sekä raakapuun että bioenergian ostotuki, tuotantosuunnittelu, hakkuiden toimintatuki ja kuljetussuunnittelu. Tarjoamme ratkaisuja myös niin sanottuun sähköiseen kaupankäyntiin, mikä helpottaa digitaalista tiedonkulkua asiakkaan ja toimittajan välillä.

Järjestelmät

Triona on jo vuosia toimittanut järjestelmiä ruotsalaisille metsäyhtiöille ja sahoille. Tavoitteenamme on luoda tehokkaita järjestelmiä, jotka ovat tiiviisti integroitu asiakkaan liiketoimintaprosesseihin.

Trionan System Klar on täydellinen liiketoiminnan järjestelmä sahojen ja muiden prosessiteollisuuksien/jalostuslaitosten käyttöön. Järjestelmä tukee sekä tuotanto- että liiketoimintaprosesseja ja se mahdollistaa toiminnan tehokkaan valvonnan ja seurannan.

Olemme kehittäneet järjestelmän joka perustuu NVDB tietokantaan ja jonka avulla metsäteollisuus-alan asiakkaamme pystyvät hallitsemaan metsätieverkostoa.

Katarina auttaa

Bengt-Olof auttaa ja antaa lisätietoja siitä, mitä teemme metsätalouden alalla.

Katarina Johansson +46 70 244 31 66
Lähetä s-postia

Sigmund auttaa

Sigmund auttaa ja antaa lisätietoja asiasta Norjassa.

Sigmund Fredriksen +47 918 66 301
Lähetä s-postia