Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta

Haluamme toivottaa kaikille oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

16 December 2019

Ingarp Träskydd valitsi TimberPron

Eksjön laidalla sijaitseva Ingarp Wood Protection on valinnut uudeksi liiketoimintajärjestelmäkseen Trionan TimberPron.

29 November 2019

Uusi versio Välimatkapalvelusta

Marraskuun puolivälissä avattiin uusi versio Trionan Välimatkapalvelusta (http://distance.triona.se). Tämän julkaisun painopiste on ollut helpottaa Eurooppaan kuljettavien asiakkaidemme paremmalla hintalaskennan tuella.

27 November 2019

Uutinen – Uusi versio C-Loadista

Lasset muutti nimensä C-Loadiksi 1. lokakuuta. ”Load” kuten kuorma/rahti ja ”C” kuten Collaboration, Community, Communication ja Cloud – edelleen sama palvelu, joka käynnistettiin vuonna 2012, mutta nyt varustettuna palvelua paremmin kuvaavalla nimellä. Nimimuutoksen yhteydessä tehtiin myös kaksi toiminnallista julkaisua, joissa on joukko parannuksia ja uusia toimintoja – kuten rahtiluettelon ja julkaisun toteuttaminen kokonaan uusiksi, mutta myös uusia toimintoja monentyyppisille toimijoille.

25 November 2019

Triona mahdollistaa täysin automatisoidut suorat lähetykset

Triona on ollut pitkään LiveArena Broadcast AB:n kehitys- ja toimituskumppani liittyen heidän Microsoft Azure -pohjaiseen ohjelmistoalustaansa. Kevään aikana sekä Norjan että Ruotsin jääkiekkoliitot allekirjoittivat sopimuksen Live Arenan ja heidän kumppaninsa SH Television AB:n kanssa täysin automatisoitujen suorien jääkiekkolähetysten mahdollistamiseksi LiveArenan konseptiin "Broadcast Arena" ja sen AI-teknologiaan perustuen. Tämän aikaansaamiseksi Triona osallistuu myös konseptin käyttöönoton rahoittamiseen 30 jäähallissa Norjassa.

22 November 2019

SINUS käyttöön oslossa

Oslon kunta on valinnut Trionan toimittajaksi tuotteille SINUS photo ja SINUS infra, joita käytetään päivittämään Norjan kansallista tiestötietokantaa (NVDB). Sopimus sisältää myös valokuvauksen koko moottoritieverkostolla (360°-tiekuvilla).

21 November 2019

BusAkuten hoitaa homman kotiin

BussAkuten on Merresor AB:n liiketoiminta-alue. Liiketoiminta-alueen toimet koostuvat korvausliikenteen järjestämisestä kuljetusyrityksille, ts. kuljetusten tilaamisesta, suunnittelusta ja koordinoinnista BussAkutenin eri asiakkaille, kun heidän oma kuljetuksensa ei saavu perille, viivästyy tai saapuu väärään paikkaan. Kuljetuksen seuraamiseksi ja korvausten perusteeksi tarvitaan luotettavaa paikannusratkaisua.

29 October 2019

Uusi versio TRACS Flow -tuotteesta

Uusi versio TRACS Flow -tuotteesta julkaistiin lokakuun alussa. Seuraavan version on suunniteltu saapuvan vuoden 2019 loppuun mennessä.

21 October 2019

Yhteydenotto Trionaan

Muutamme tapoja ottaa yhteyttä Trionaan. Tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa yhteydenpitoa oikeaan henkilöön Trionassa.

8 October 2019

Triona raportoi päästöistä GHG-protokollan mukaisesti

Triona on laatinut GHG (Green House Gas) -protokollan mukaisen raportin ilmastoon liittyvän asiantuntemuksemme lisäämiseksi. Hiljattain saamaamme osaamista tullaan käyttämään hyödyksi mm. työssämme tuotteidemme ja ratkaisujemme parissa sekä auttaessamme digitalisaation avulla asiakkaitamme edistämään kestävää kehitystä. Hankinnoissamme hallitsemme omia päästöjämme.

27 September 2019

Lasset on nyt C-Load

Lasset-palvelun kehittämisen tavoitteena oli tehostaa kuljetuksia metsäteollisuudessa ja muilla toimialoilla teollisuudesta asiakkaalle. Se digitalisoi sekä hankintojen että kuljetusvarausten käsittelyä sekä jakaa olennaiset tiedot läpinäkyvästi kaikkien prosessissa mukana olevien osapuolten välillä.

18 September 2019

Extrico kasvattaa omistustaan Trionasta

Extrico ja Mertiva sijoittivat huhtikuun lopussa Trionan osakkeisiin. Nyt Extrico on lisännyt omistusosuuttaan Trionan osakkeista vielä 1,3 %, joten Extricolla on nyt 2,8 % Trionan osakkeiden kokonaismäärästä.

10 September 2019

Uusi mittaustiedon tietovarasto

Triona kehittää Statens Vegvesenille ratkaisua, joka käsittelee mittaustietoja eli tietoja, jotka nykyisin on tallennettu Norjan kansalliseen tiestötietokantaan (NVDB). Mittaustiedot muodostavat tällä hetkellä noin 80 % NVDB:n tietomäärästä ja niitä käsitellään ROSITA-järjestelmässä, joka käyttää alustanaan TNE:tä (Transport Network Engine).

4 September 2019

Jäseneksi BEAstiin

BEAst pyrkii kehittämään standardeja ja palveluita sähköiseen tiedonvaihtoon, mikä edesauttaa operaattoreiden kustannusten alenemista rakennusteollisuudessa ja sen yhteydessä. Muilla aloilla Triona on pitkään työskennellyt aktiivisesti osallistuakseen standardien ja IT-ratkaisujen kehittämiseen aihepiirin ympärillä. Siksi on luonnollista ja hyvä ottaa nyt askel nyt liittyä BEAst-jäseneksi.

28 August 2019

Kolme metsäyhtiötä valitsi VFS:än

Bergvik Skogin rakenneuudistuksen jälkeen Stora Enso, BillerudKorsnäs ja Kopparfors Skogar ovat valinneet Trionan tuotteen VägFörvaltningsSystemet (VFS) tienhallinnan operatiiviseksi tueksi.

20 August 2019

Uusi versio TNE:stä

Elokuun 2019 puolivälissä julkaistiin TNE:n versio 3.5. Tärkeä uudistus on, että TNE-datan karttajulkaisua on täydennetty tuella Open Geospatial Consortiumin (OGC) WMS- ja WFS-standardirajapintojen mukaisesti.

16 August 2019

Rautatiepalvelujen verkkoportaali

Kesäkuun alussa avattiin eurooppalainen rautatiepalveluportaali, jonka kehittämisestä on vastannut Triona.

13 August 2019

New Lasset versions released (1.31.0 and 1.32.0)

Triona’s cloud service for procurement and load booking, Lasset, was upgraded before the Summer. The upgrade was a two-part release. The first release was primarily a technical release with great emphasis on ensuring scalability, stability, and performance in Lasset’s technical core. This in turn will ensure a continued expansion of the service. The second release is a functional release with among other things increased geographical coverage in the distance service.

5 August 2019

SINUS Statens vegvesenille

Statens Vegvesen on valinnut Trionan toimittaman innovatiivisen ohjelmiston SINUS infran, jota käytetään Norjan kansallisen tietokannan (NVDB) päivittämiseen.

28 June 2019

Puitesopimus Atlas Logistikin kanssa

Atlas Logistik on tehnyt Trionan kanssa puitesopimuksen TRACS Flow -tuotteeseen liittyen. Toimitus ja käyttöönotto on tarkoitus aloittaa syksyllä 2019.

24 June 2019

Triona osallistuu BIM-standardointiin

BIM-standardi Industry Foundation Classes (IFC), jota kehitetään buildingSMART Internationalin (bSI) puitteissa, laajennetaan tukemaan infrastruktuurihankkeita kuten siltojen, tunneleiden, teiden ja rautateiden rakentamista. Triona osallistuu standardien kehittämisessä tieliikenteen, jossa Trafikverketin Karin Anderson toimii projektipäällikkönä, sekä ylipäätään koko infrastruktuurin alueisiin.

13 June 2019

Fleetech mukaan ITxPT:hen

Marraskuusta 2018 alkaen Fleetech on ollut jäsenenä ITxPT-organisaatiossa (Information Technology for Public Transport). ITxPT:n tavoitteena on madaltaa julkisen liikenteen eri tietojärjestelmien välisiä esteitä tarjoamalla lukuisia avoimia standardeja niiden IT-arkkitehtuurien hyödynnettäväksi.

10 June 2019

Yhteistyö kuljetusten tehostamiseksi

Trionasta on liittynyt yhteistyökumppaniksi CLOSER-yhteistyöfoorumiin, joka tuo yhteen akateemisen maailman, liike-elämän ja viranomaiset hankkeissa, joissa kehitetään tehokkaita kuljetuksia sekä resurssien, energian, ympäristön että talouden näkökulmista.

4 June 2019

Siljan mukaan Lassetiin

Siljan-konserni, sekä heidän sahansa Siljanssågen Morassa ja Blybergssågen Älvdalenissa, tulevat mukaan Lassetiin tehostaakseen työtään kuljetusten hankinnassa ja varaamisessa.

14 May 2019

Omaisuustietojen hallintajärjestelmä (Asset Information Management System) ACCIONAlle ja Nye Veierille

Triona toimittaa yhdessä Trimblen kanssa pilotin, joka vastaa ACCIONAn ja Nye Veierin digitaalisten tietojen hallinnasta suunnittelusta hankinta- ja rakennusvaiheen kautta kunnossapitoon saakka. Ratkaisu sisältyvät BIM/GIS-tiedot sekä omaisuudenhallinta. Pilotti toteutetaan osana Ranheim-Værnes-tiehanketta, jonka Nye Veier on antanut espanjalaisurakoitsija ACCIONA Constructionille.

9 May 2019

Brinks Trä valitsi Timberpron

Brinks Trä Ruotsin Ulricehamnista on valinnut Trionan TimberPron tulevaksi liiketoimintajärjestelmäkseen.

6 May 2019

Extrico ja Mertiva sijoittavat Trionan osakkeisiin

Triona on yksityisomistuksessa ja monet Trionan työntekijöistä ovat yhtiön osakkaita. Ulkoisen (ei konsernin liiketoiminnassa mukana olevan) omistuksen osuus Trionassa kasvaa vähitellen ja huhtikuun lopussa Extrico ja Mertiva ovat investoineet osuuteen Trionassa. Näiden investointien kokonaismäärä oli 3,14 % osakekannasta kurssilla 28 SEK/osakkeelta.

2 May 2019

Triona mukana parantamassa Ahvenanmaan lauttaliikennettä

Triona valittiin toteuttamaan pilottiprojekti Ahvenanmaan lauttaliikenteeseen. Pilotissa rakennetaan web-ratkaisu, jonka avulla pyritään parantamaan Ahvenanmaan lauttaliikenteen käyttöastetta ja tarjoamaan Ålandstrafikenin asiakkaille miellyttävämpiä käyttökokemuksia.

25 April 2019

Triona hankkii Fleetechin

Triona on jo kauan omistanut 33 % Fleetech AB:sta. Nyt Triona on tehnyt useimpien omistajien hyväksymän tarjouksen hankkia loputkin Fleetech AB:sta. Kaupan odotetaan tapahtuvan vuoden 2019 toisen kvartaalin alussa.

23 April 2019

Uusi versio Lassetista

Trionan pilvipalvelu tilausten hallintaan ja kuljetusten hankintaan, Lasset, päivitettiin helmi-maaliskuussa uuteen versioon. Tärkeimpiin uudistuksiin kuuluvat parannukset toimitusaikojen ohjaamiseen ja seurantaan, yhteenlaskettujen kuljetusmatkojen seurantaan ja raportointiin (ympäristöraportoinnin perusta), toimittajien tuki kestävien tavaravirtojen luomiseen, jne.

8 April 2019

Yhteistyökumppanuus Drive Swedenin kanssa

Drive Sweden on Ruotsin hallituksen käynnistämä strateginen innovaatio-ohjelma. Ohjelmaa rahoittavat Ruotsin energiavirasto, tutkimusneuvosto Formas ja teknologiarahoitusorganisaatio VINNOVA. Lindholmen Science Park isännöi ohjelmaa, jonka yhteistyökumppaniksi Triona on nyt otettu mukaan

1 April 2019

Triona vahvistaa naisjohtoaan

8 March 2019

Puitesopimus Tukholman kaupungin kanssa geodataan ja paikkatietoon liittyen

Triona on saanut puitesopimuksen Tukholman kaupungin kanssa konsulttipalvelusta geodataan ja paikkatietoon liittyen. Kaikki kaupungin hallinnonalat sekä useimmat kaupungin omistamat yhtiöt kuuluvat sopimuksen piiriin.

4 February 2019

Uusi versio TNE:stä

Joulukuussa 2018 julkaistuun TNE:n versio 3.4. Esimerkkeinä uudistuksista TNE:n tukea on täydennetty liikenneverkkojen hallinnoinnille useilla tasoilla, tehokkaita integraatiomahdollisuuksia on lisätty ja segmentointia parannettu.

31 January 2019

Uusi versio TRE:stä

Uusi versio Transport Routing Enginestä on valmis. Tässä versiossa on mukana muun muassa laajennettuja toimintoja liikennetiedon ja reaaliaikaisten matka-aikojen hakemiseen ulkoisista lähteistä, mikä entisestään parantaa oikean reitin valintaa ja sitä kautta tehostaa toimintaa.

10 January 2019

Uusi versio Lassetista

Trionan hankinnan ja kuljetustilausten pilvipalvelu Lasset päivitettiin joulukuussa uuteen versioon. Tärkeimpiin uudistuksiin kuuluvat mahdollisuus rahtien vapauttamiseen mobiilista kuljettajan tai kuljetusten ohjaajan toimesta ilman erillisiä asennuksia, uusi aloitussivu tilanteen yleiskatsauksella ja uudet parametrit laadunmääritykseen.

7 January 2019

Uutisarkisto

Valitse uutisistamme