Extrico increases its investment in Triona

Extrico and Mertiva invested in Triona’s shares at the end of April 2019. Now Extrico has increased its ownership by a further 1.3% to 2.8% of Triona's total shares.

10 September 2019

Uusi mittaustiedon tietovarasto

Triona kehittää Statens Vegvesenille ratkaisua, joka käsittelee mittaustietoja eli tietoja, jotka nykyisin on tallennettu Norjan kansalliseen tiestötietokantaan (NVDB). Mittaustiedot muodostavat tällä hetkellä noin 80 % NVDB:n tietomäärästä ja niitä käsitellään ROSITA-järjestelmässä, joka käyttää alustanaan TNE:tä (Transport Network Engine).

4 September 2019

Jäseneksi BEAstiin

BEAst pyrkii kehittämään standardeja ja palveluita sähköiseen tiedonvaihtoon, mikä edesauttaa operaattoreiden kustannusten alenemista rakennusteollisuudessa ja sen yhteydessä. Muilla aloilla Triona on pitkään työskennellyt aktiivisesti osallistuakseen standardien ja IT-ratkaisujen kehittämiseen aihepiirin ympärillä. Siksi on luonnollista ja hyvä ottaa nyt askel nyt liittyä BEAst-jäseneksi.

28 August 2019

Kolme metsäyhtiötä valitsi VFS:än

Bergvik Skogin rakenneuudistuksen jälkeen Stora Enso, BillerudKorsnäs ja Kopparfors Skogar ovat valinneet Trionan tuotteen VägFörvaltningsSystemet (VFS) tienhallinnan operatiiviseksi tueksi.

20 August 2019

Uusi versio TNE:stä

Elokuun 2019 puolivälissä julkaistiin TNE:n versio 3.5. Tärkeä uudistus on, että TNE-datan karttajulkaisua on täydennetty tuella Open Geospatial Consortiumin (OGC) WMS- ja WFS-standardirajapintojen mukaisesti.

16 August 2019

Rautatiepalvelujen verkkoportaali

Kesäkuun alussa avattiin eurooppalainen rautatiepalveluportaali, jonka kehittämisestä on vastannut Triona.

13 August 2019

New Lasset versions released (1.31.0 and 1.32.0)

Triona’s cloud service for procurement and load booking, Lasset, was upgraded before the Summer. The upgrade was a two-part release. The first release was primarily a technical release with great emphasis on ensuring scalability, stability, and performance in Lasset’s technical core. This in turn will ensure a continued expansion of the service. The second release is a functional release with among other things increased geographical coverage in the distance service.

5 August 2019

SINUS Statens vegvesenille

Statens Vegvesen on valinnut Trionan toimittaman innovatiivisen ohjelmiston SINUS infran, jota käytetään Norjan kansallisen tietokannan (NVDB) päivittämiseen.

28 June 2019

Puitesopimus Atlas Logistikin kanssa

Atlas Logistik on tehnyt Trionan kanssa puitesopimuksen TRACS Flow -tuotteeseen liittyen. Toimitus ja käyttöönotto on tarkoitus aloittaa syksyllä 2019.

24 June 2019

Triona osallistuu BIM-standardointiin

BIM-standardi Industry Foundation Classes (IFC), jota kehitetään buildingSMART Internationalin (bSI) puitteissa, laajennetaan tukemaan infrastruktuurihankkeita kuten siltojen, tunneleiden, teiden ja rautateiden rakentamista. Triona osallistuu standardien kehittämisessä tieliikenteen, jossa Trafikverketin Karin Anderson toimii projektipäällikkönä, sekä ylipäätään koko infrastruktuurin alueisiin.

13 June 2019

Fleetech mukaan ITxPT:hen

Marraskuusta 2018 alkaen Fleetech on ollut jäsenenä ITxPT-organisaatiossa (Information Technology for Public Transport). ITxPT:n tavoitteena on madaltaa julkisen liikenteen eri tietojärjestelmien välisiä esteitä tarjoamalla lukuisia avoimia standardeja niiden IT-arkkitehtuurien hyödynnettäväksi.

10 June 2019

Yhteistyö kuljetusten tehostamiseksi

Trionasta on liittynyt yhteistyökumppaniksi CLOSER-yhteistyöfoorumiin, joka tuo yhteen akateemisen maailman, liike-elämän ja viranomaiset hankkeissa, joissa kehitetään tehokkaita kuljetuksia sekä resurssien, energian, ympäristön että talouden näkökulmista.

4 June 2019

Siljan mukaan Lassetiin

Siljan-konserni, sekä heidän sahansa Siljanssågen Morassa ja Blybergssågen Älvdalenissa, tulevat mukaan Lassetiin tehostaakseen työtään kuljetusten hankinnassa ja varaamisessa.

14 May 2019

Omaisuustietojen hallintajärjestelmä (Asset Information Management System) ACCIONAlle ja Nye Veierille

Triona toimittaa yhdessä Trimblen kanssa pilotin, joka vastaa ACCIONAn ja Nye Veierin digitaalisten tietojen hallinnasta suunnittelusta hankinta- ja rakennusvaiheen kautta kunnossapitoon saakka. Ratkaisu sisältyvät BIM/GIS-tiedot sekä omaisuudenhallinta. Pilotti toteutetaan osana Ranheim-Værnes-tiehanketta, jonka Nye Veier on antanut espanjalaisurakoitsija ACCIONA Constructionille.

9 May 2019

Brinks Trä valitsi Timberpron

Brinks Trä Ruotsin Ulricehamnista on valinnut Trionan TimberPron tulevaksi liiketoimintajärjestelmäkseen.

6 May 2019

Extrico ja Mertiva sijoittavat Trionan osakkeisiin

Triona on yksityisomistuksessa ja monet Trionan työntekijöistä ovat yhtiön osakkaita. Ulkoisen (ei konsernin liiketoiminnassa mukana olevan) omistuksen osuus Trionassa kasvaa vähitellen ja huhtikuun lopussa Extrico ja Mertiva ovat investoineet osuuteen Trionassa. Näiden investointien kokonaismäärä oli 3,14 % osakekannasta kurssilla 28 SEK/osakkeelta.

2 May 2019

Triona mukana parantamassa Ahvenanmaan lauttaliikennettä

Triona valittiin toteuttamaan pilottiprojekti Ahvenanmaan lauttaliikenteeseen. Pilotissa rakennetaan web-ratkaisu, jonka avulla pyritään parantamaan Ahvenanmaan lauttaliikenteen käyttöastetta ja tarjoamaan Ålandstrafikenin asiakkaille miellyttävämpiä käyttökokemuksia.

25 April 2019

Triona hankkii Fleetechin

Triona on jo kauan omistanut 33 % Fleetech AB:sta. Nyt Triona on tehnyt useimpien omistajien hyväksymän tarjouksen hankkia loputkin Fleetech AB:sta. Kaupan odotetaan tapahtuvan vuoden 2019 toisen kvartaalin alussa.

23 April 2019

Uusi versio Lassetista

Trionan pilvipalvelu tilausten hallintaan ja kuljetusten hankintaan, Lasset, päivitettiin helmi-maaliskuussa uuteen versioon. Tärkeimpiin uudistuksiin kuuluvat parannukset toimitusaikojen ohjaamiseen ja seurantaan, yhteenlaskettujen kuljetusmatkojen seurantaan ja raportointiin (ympäristöraportoinnin perusta), toimittajien tuki kestävien tavaravirtojen luomiseen, jne.

8 April 2019

Yhteistyökumppanuus Drive Swedenin kanssa

Drive Sweden on Ruotsin hallituksen käynnistämä strateginen innovaatio-ohjelma. Ohjelmaa rahoittavat Ruotsin energiavirasto, tutkimusneuvosto Formas ja teknologiarahoitusorganisaatio VINNOVA. Lindholmen Science Park isännöi ohjelmaa, jonka yhteistyökumppaniksi Triona on nyt otettu mukaan

1 April 2019

Triona vahvistaa naisjohtoaan

8 March 2019

Puitesopimus Tukholman kaupungin kanssa geodataan ja paikkatietoon liittyen

Triona on saanut puitesopimuksen Tukholman kaupungin kanssa konsulttipalvelusta geodataan ja paikkatietoon liittyen. Kaikki kaupungin hallinnonalat sekä useimmat kaupungin omistamat yhtiöt kuuluvat sopimuksen piiriin.

4 February 2019

Uusi versio TNE:stä

Joulukuussa 2018 julkaistuun TNE:n versio 3.4. Esimerkkeinä uudistuksista TNE:n tukea on täydennetty liikenneverkkojen hallinnoinnille useilla tasoilla, tehokkaita integraatiomahdollisuuksia on lisätty ja segmentointia parannettu.

31 January 2019

Uusi versio TRE:stä

Uusi versio Transport Routing Enginestä on valmis. Tässä versiossa on mukana muun muassa laajennettuja toimintoja liikennetiedon ja reaaliaikaisten matka-aikojen hakemiseen ulkoisista lähteistä, mikä entisestään parantaa oikean reitin valintaa ja sitä kautta tehostaa toimintaa.

10 January 2019

Uusi versio Lassetista

Trionan hankinnan ja kuljetustilausten pilvipalvelu Lasset päivitettiin joulukuussa uuteen versioon. Tärkeimpiin uudistuksiin kuuluvat mahdollisuus rahtien vapauttamiseen mobiilista kuljettajan tai kuljetusten ohjaajan toimesta ilman erillisiä asennuksia, uusi aloitussivu tilanteen yleiskatsauksella ja uudet parametrit laadunmääritykseen.

7 January 2019

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta

Haluamme toivottaa kaikille oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

18 December 2018

Uusi versio TRACS Flow’sta

TRACS Flow’n uusi versio julkaistiin marraskuussa. Seuraavan version suunnitellaan ilmestyvän toukokuussa 2019.

17 December 2018

Välimatkapalvelu lanseerattiin Suomessa

Välimatkapalvelu kattaa nyt myös Suomen. Olemme ottaneet mukaan Suomen tieverkon sisältävän Digiroadin ja sen raskaan liikenteen rajoitukset sekä tuoneet tiedot saataville Välimatkapalvelun reitinlaskentaan. Nyt ajoneuvoille voidaan saumattomasti laskea reitit ja välimatkat (korkeus-, pituus- ja painorajoitteet huomioiden) Suomen, Ruotsin ja Norjan alueella.

6 December 2018

Triona Days onnistui hyvin

Triona Days Ruotsissa on jälleen järjestetty osanottajinaan edustajia useista liikenne- ja logistiikka-alan organisaatioista. Triona Days oli hyvin antoisa ja onnistunut! Näin voidaan tulkita osanottajilta saamamme palautteen perusteella.

30 November 2018

Anna Mårsellista Trionan uusi CTO

Huhtikuun alussa aloitettiin hakuprosessi, jonka tavoitteena oli valita Trionan uusi CTO – moderni ja aloitekykyinen Triona-konsernin järjestelmäkehityksen toimintatapojen sekä prosessien kehityksestä vastaavan johtaja. Prosessin tuloksena oli, että Anna Mårsell valittiin tehtävään. Olemme kaikki erittäin tyytyväisiä päätöksestä.

20 November 2018

Triona pitää luennon Q3-päivässä

Q3-päivä järjestetään Göteborgissa 15. marraskuuta. Triona osallistuu tapahtumaan siten, että Mats Bayard pitää luennon digitalisaatiotrendeistä liikenteen ja logistiikan alalla.

15 November 2018

Uusi versio Lasset-palvelusta

Trionan pilvipalvelu hankintaan ja kuljetustilauksiin, LASSET, päivitettiin lokakuussa uuteen versioon. Yksi tärkeimmistä uudistuksista on edistyneempi tiedonjakaminen tilaajien, toimittajien, terminaalien ja viimekädessä myös konttitilausten asiakkaiden kesken.

13 November 2018

Uusi IT-järjestelmä RS Trommelservice AS:lle

Triona on valittu RS Trommelservice AS:n uuden IT-järjestelmän kehittämisen toimittajaksi. Ratkaisun tavoitteena on korvata manuaalisia prosesseja, jotta liiketoiminta pysyy mukana digitaalisessa kehityksessä.

5 November 2018

Triona yhteistyöhön RoadCloudin kanssa innovaatioprojektissa

Trafikverket kokeilee monivuotisessa hankkeessa entistä luotettavampia ja modernimpia kitkatietojen mittaus-, toimitus- ja analysointijärjestelmiä. Nykyaikaisen tekniikan lisääntynyt digitalisaatio ja useiden lähteiden (ajoneuvojen) hyödyntäminen lisää luotettavuutta ja mahdollistaa koko tieverkon jatkuvan mittaamisen.

1 November 2018

Triona ottaa vastuun Azure-käyttöpalveluista

Lokakuussa toivotimme tervetulleeksi kaksi uutta työntekijää Triona-konserniin samalla, kun Triona otti haltuunsa LiveArenan toimintoja. Triona ottaa vastuun LiveArenan Azure-pohjaisesta käyttöpalveluliiketoiminnasta.

30 October 2018

Triona perustaa toimiston Göteborgiin

Triona on lokakuussa aloittanut toiminnan Göteborgissa. Göteborgin toimisto sijaitsee Lindholmenissa keskellä yritysrypästä, jonka toimialoihin kuuluvat muun muassa ajoneuvoteollisuus, telematiikka ja ITS.

24 October 2018

OpenTNF:n ohjaus- ja työryhmän kokous

Marraskuun 20. päivänä 2018 järjestetään ohjaus- ja työryhmän kokous OpenTNF:n tulevaisuuden kehitykseen liittyen.

9 October 2018

Triona ottaa haltuun Safe Controlin siltajärjestelmän

Triona hankki viime vuonna Safe Control Infra AS:än. Nyt Triona hankkii myös Safe Controlin Dokumentasjonssystemet AS:n SINUS.bk-tuotteineen. SINUS.bk on selainsovellus, joka täydentää hyvin Trionan olemassa olevaa tuotevalikoimaa. Tuote perustuu pohjoismaisessa yhteistyössä kehitettyihin määräyksiin, joten sillä on hyviä mahdollisuuksia saada uusia asiakkaita Ruotsista ja Suomesta.

3 October 2018

Uusi mobiilisovellus Ragn-Sellsille

Triona on kehittänyt ja ylläpitänyt Ragn-Sellsin nykyistä Mobile Order Application (MOA) -sovellusta vuodesta 2012. Luottamusta osoittaen olemme nyt saaneet tehtäväksemme aloittaa MOAn sukupolvenvaihdoksen ja kehittää samalla parempi tuki Ragn-Sellsin kuljetusliikkeille.

10 September 2018

Uusia SINUS-asiakkaita

Safe Control Infra AS sulautettiin Trionaan aiemmin tänä vuonna. Mukaan kuului SINUS.Infra-tuoteperhe, joka sopii hyvin Trionan tarjoamaan tuoteportfolioon. Nyt SINUS-tuotteiden myynti on kasvussa!

3 September 2018

SDC:lle uusi ratkaisu tiestötiedon muokkaamiseen

Triona on saanut SDC:ltä toimeksiannon kehittää uusi ratkaisu tiestötiedon muokkaamiseen muun muassa SDC:n viralliseen reittipalveluun (Krönt Vägval).

29 August 2018

Onnistunut toimitus Clas Ohlsonille

Clas Ohlsonin sCORE-kehitysohjelman (systems for Clas Ohlson Retail Efficiency) puitteissa kauppaketju on ottanut käyttöön Trionan toimittaman TDP-kuljetustietoalustan.

16 August 2018

Kandityö geolohkoketjuista

Miten yritykset, yhteisöt ja viranomaiset suojelevat ihmisiä terrori-iskuilta, joihin liittyy raskaita ajoneuvoja? Viime vuosien terrori-iskujen vuoksi tämä on yhä tärkeämpää ottaa huomioon. Trionassa aloitettiin keväällä 2018 Keski-Ruotsin Yliopiston kandityö, jossa selvitettiin, kuinka yritykset, yhteisöt ja viranomaiset ratkaisevat tällaisia ongelmia nykyisin, kuinka hyvin he tuntevat lohkoketjun ja geofencingin, ja onko turvallisuutta tarvetta parantaa toteuttamalla GeoBlockchainiksi kutsumaamme lohkoketjuja ja geofencingiä yhdistävää teknologiaa tukevia järjestelmiä.

3 August 2018

Uusi versio TNE:stä

TNE versio 3.3 on julkaistu. Se sisältää pääsääntöisesti uusia ja paranneltuja toimintoja, jotka helpottavat tiedon tarjoamista TNE:stä, mukaan lukien uusi TNE Replication -moduuli. Moduuli mahdollistaa päivitetyn (replikoidun) TNE-tietokannan kopion luonnin. Kopio voi sisältää TNE-tietokannan tiedot kokonaisuudessaan, osittain, yksinkertaistettuna tai jalostettuna. Mahdollisia käyttökohteita ovat esimerkiksi liikenneverkon esittäminen verkkopohjaisessa karttapalvelussa (WMS) tai tiedon ulosvienti raporttien ja tilastojen luomiseen.

25 June 2018

Triona to release new version of TRE

A new major version of Transport Routing Engine (TRE) is ready for release. This version includes functionality to apply elevation data from external sources (topographic data) to road data which is missing elevation data, routing on expanded networks as well as the option to calculate routes across several data sources which are automatically consolidated over the borders. This gives better possibilities to find the best route for among other things heavy and long vehicles for cross border transportation.

21 June 2018

Älyopasteita Borealis-pilottiprojektiin

Triona toimittaa yhdessä Euroskiltin kanssa älyopasteita Statens Vegvesenin Borealis-pilottiprojektiin. Toimitukseen sisältyy tutkimus- ja kehitysprojekti, jossa käydään läpi 40 kilometriä pitkä osuus E8-tietä Skibotndalenissa.

11 June 2018

Uusi versio TRACS Flow’sta

TRACS Flow’n uusi versio lanseerattiin toukokuussa. Seuraava versio on suunniteltu julkaistavan marraskuussa 2018.

4 June 2018

Arctic Asfalt valitsi TRACS Flow’n

Arctic Asfalt on osana tilausprosessin digitalisointistrategiaansa valinnut TRACS Flow’n tilaustenhallintajärjestelmäkseen. TRACS Flow’n avulla yksinkertaistetaan ja tehostetaan prosesseja sekä tiedonvaihtoa toimiston ja kenttätiimin välillä.

28 May 2018

Portaali helpottamaan rautatiekuljetuksia

EU haluaa ympäristönäkökulmasta edistää rautatieliikennettä ja antaa rautatieliikenteen harjoittajille mahdollisuuden tarjota luotettavaa tietoa palveluistaan. Saatavilla olevien rahtipalvelutietojen – esimerkiksi terminaaleista, teollisuusraiteista, asemista ja ratapihoista – puute vaikeuttavat nykyisellään rautatieliikenteen palvelujen suunnitteluprosesseja.

21 May 2018

Successful OpenTNF seminar

The OpenTNF seminar took place on 2nd May 2018 with nearly 30 participants from organizations active in the transport infrastructure, mapping, automotive, and IT industries.

16 May 2018

Statens Vegvesen päivittää TNE 3:een

Triona on solminut Statens Vegvesenin kanssa sopimuksen TNE:n päivittämisestä versioon 3

13 May 2018

Trasé otettiin käyttöön Bane NORissa

Vuoden 2016 lopussa allekirjoittivat Triona ja norjalainen Bane NOR sopimuksen koskien liikenteeseen liittyvien reittitietojen hallintajärjestelmää. Järjestelmän ensimmäinen versio on nyt hyväksytty asiakkaan toimesta ja otettu tuotantokäyttöön.

4 May 2018

Alltransport valitsi Trionan välimatkapalvelun

Alltransport käyttää lukuisia välimatkatietoja Trionan välimatkapalvelusta hallitessaan kuljetustoimeksiantoja TRACS Flow -kuljetusjärjestelmässä. Välimatkatiedot luovat perustan hinnoittelulle ja kuljetusreittien valinnalle.

16 April 2018

Uusia TRA-asiakkaita

Trionan TRA-tuotetta – Triona Roadwork Assistant – käyttävät yhä useammat tietyömaan liikenteenohjauksen ja reitityksen parissa työskentelevät toimijat. Viime aikoina ovat muun muassa seuraavat asiakkaat alkaneet käyttää kyseistä tuotetta: Mesta, BMO Elektro, Securitas, Nokas, Ramudden, Relacom, Veidekke ja BetonmastHæhre.

12 April 2018

TRE Alankomaissa ja Luxemburgissa

Trionan Transport Routing Engine (TRE) -tuote löytyy yhä useammalta reittisuunnittelua tarjoavalta toimijalta. Tuoreimmat asiakkaat ovat Alankomaista ja Luxemburgista, mihin TRE toimitettiin HaConin Hafas-tuotteen yhteydessä

3 April 2018

Ernsts Express mukaan TRACS Flow’hun

Ernsts Express on valinnut TRACS Flow’n mahdollistamaan liiketoimintansa digitalisoinnin

27 March 2018

Trafikverketissä saavutettiin virstanpylväs

Joulukuussa 2017 hyväksyttiin Trafikverketin ANDA-projektin järjestelmätoimitus, joka pitää sisällään uuden IT-ratkaisun toteuttamisen tie- ja rataverkon tietojen käsittelyyn Ruotsissa. Hyväksyntä tarkoittaa, että tärkeä virstanpylväs on nyt saavutettu.

19 February 2018

Norrlands Trä ottaa ensimmäisenä Ruotsissa TimberPron käyttöön

TimberPro toimitetaan Norrlands Trälle, josta tulee samalla ensimmäinen ruotsalainen kyseistä modernia ja erityisesti puutuoteteollisuudelle rakennettua ERP-järjestelmää käyttävä puutuotteiden valmistaja.

12 February 2018

Uusi versio Transport Routing Enginestä

Tammikuussa julkaistiin uusi versio Transport Routing Enginestä (TRE). Tämä julkaisu sisältää sekä suorituskykyparannuksia että uusia ominaisuuksia.

5 February 2018

Triona ostaa Safe Control Infra AS:än

Triona ostaa norjalaisen Safe Control Infra AS:än tuotteineen (SINUS.Infra ja Vegbilder). Tuotteita käytetään tänä päivänä infrastruktuuriin liittyvän aineiston tallentamiseen ja ylläpitoon. Hankintaan sisältyy myös tiestön kuvaamiseen ja kuvien tulkintaan liittyvä liiketoiminta. Yrityskauppa tukee Trionan strategiaa innovatiivisten logistiikan ja infrastruktuurin toimialaan liittyvien IT-ratkaisujen tarjoajana.

31 January 2018

OpenTNF-seminaari

2. toukokuuta 2018 järjestämme seminaarin OpenTNF:n kehityksestä tulevaisuudessa.

30 January 2018

SDC päivittää TNE 3:een

SDC on allekirjoittanut Trionan kanssa sopimuksen koskien versiopäivitystä TNE 3:een. Versionnosto tapahtuu vaiheittain vuoden 2018 aikana. Päivityksen hyötyjä ovat lyhyemmät läpimenoajat ja kustannussäästöt sekä parantunut laatu aineistojen tuottamisessa muun muassa SDC:n viralliseen reittipalveluun, Krönt vägvaliin.

29 January 2018

Erikoiskuljetus-mobiilipilotin käyttö alkaa Liikennevirastossa

Triona on toimittanut Erikoiskuljetukset-mobiilin pilottiratkaisun Liikennevirastolle. Kyseessä on erikoiskuljetuspalveluita tarjoaville yrityksille suunnattu mobiilisovellus, jonka avulla kuljettajat raportoivat erikoiskuljetusten etenemisestä. Kuljettajien pilottikäyttö on juuri alkamassa. Mobiilisovelluksen avulla liikennekeskuksen päivystäjät voivat seurata erikoiskuljetuksia lähes reaaliaikaisesti. 

20 December 2017

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta

Haluamme toivottaa kaikille oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

18 December 2017

Uusi järjestelmä muuttuvien opasteiden hallintaan

Triona on yhdessä Euroskiltin kanssa julkistanut uuden joustavan järjestelmän muuttuvien opasteiden hallintaan. Järjestelmä tukee sekä käsiohjausta että etähallintaa. Jälkimmäistä voi suorittaa esimerkiksi Statens vegvesenin tieliikennekeskus.

14 December 2017

Triona Days onnistui hyvin

Alkuviikosta järjestettiin Triona Days -tapahtuma noin 50 osanottajalle eri organisaatioista Norjassa ja Ruotsissa. Triona Days onnistui erittäin hyvin! Sen johtopäätöksen voimme vetää osanottajien antaman palautteen perusteella!

1 December 2017

Uusi versio Tienrakentajan lokikirjasta

Uusi versio Tienrakentajan lokikirjasta (norjaksi Arbeidsvarsling-Loggbok) on lanseerattu. Suurin uudistus on se, että Vegfoton valokuvaustoiminnallisuus integroituu nyt järjestelmään.

20 November 2017

Yhteistyösopimus PiiMega Oy:n kanssa

Triona on aloittanut yhteistyön suomalaisen ohjelmistoyrityksen Piimega Oy:n kanssa. Triona tulee toimimaan PiiMegan kumppanina Ruotsin ja Norjan markkinoilla myynnissä, tukitoiminnoissa ja integraatioissa koskien PiiMegan sahateollisuuden ja puunjalostuksen toiminnanohjausjärjestelmää nimeltä PiiMega® TimberPro. PiiMega puolestaan tule toimimaan Trionan kumppanina koskien Lasset-palvelun tarjoamista sahoille Suomessa.

13 November 2017

Uusi versio TRACS Flow’sta

Uusi versio TRACS Flow’sta julkaistiin lokakuussa. Seuraava versio on määrä julkaista toukokuussa 2018.

10 November 2017

Kestävää logistiikkaa - Triona ja Scanlog aloittavat yhteistyön

Itsenäinen ruotsalaisomisteinen logistiikkayritys Scandinavian Logistics Partners (Scanlog) ja Triona ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on kehittää uutta IT-palvelutarjontaa liikenteen ja logistiikan tarpeisiin.

6 November 2017

Asiakkaamme ovat tyytyväisiä

Trionan asiakastyytyväisyyskyselyssä saimme asiakastyytyväisyysindeksissä arvon 82, mikä on hyvin positiivinen tunnustus asiakkailtamme.

1 November 2017

OpenTNF-kirjasto julkaistu

Triona on nyt julkaissut OpenTNF-kirjaston avoimena lähdekoodina. Kirjasto on referenssitoteutus yhteistyössä Ruotsin Trafikverketin, Norjan Statens Vegvesenin ja Trimblen kanssa kehitetystä OpenTNF-standardista.

30 October 2017

Uusi versio TNE:stä

Trionan Transport Network Enginen (TNE) versio 3.2 on nyt julkaistu. Ensimmäisenä version ottaa käyttöön norjalainen BaneNOR, joka tulee lähitulevaisuudessa hyödyntämään uutta ja modernia liikenteeseen liittyvän väylätiedonhallinnan alustaa.

20 October 2017

SDC:lle uusi virallinen reittikartta

Triona on saanut toimeksiannon kehittää uuden version web-sovelluksesta nimeltä ”Krönt vägval karta” (suomeksi ”Kruunattu reittikartta”). Sovelluksessa voidaan suorittaa etäisyyksien laskentaa ja näyttää saadut reitit kartalla. Myös tiestön eri ominaisuuksien, kuten nopeusrajoitusten ja kantavuuksien, tarkastelu on mahdollista. ”Kruunatun reittikartan” avulla voidaan myös raportoida reititysvirheistä tai virheellisestä tieinformaatiosta.

12 October 2017

Uusi talouspäällikkö

Sofia Hedberg on aloittanut Trionan uutena talouspäällikkönä (CFO).

6 October 2017

Lasset koneiden kuljetukseen

Swecon, Volvon valtakunnallinen rakennuskoneiden jälleenmyyjä Ruotsissa, on valinnut Lasset-palvelun kuljetustenhallintansa tehostamiseen. 

2 October 2017

Triona ja Västernorrland puitesopimukseen

Västernorrlandin läänin maakäräjät (LVN) ja Triona puitesopimukseen IT-toimeksiantojen konsultoinnissa.

11 September 2017

Uusi asiakas – Jernbanedirektoratet

Triona on allekirjoittanut Norjan Jernbanedirektoratetin kanssa sopimuksen koskien konsultointipalvelujen toimitusta. Kyseessä on puitesopimus, jonka kesto on 2 + 1 + 1 vuotta.

28 August 2017

Lisää puitesopimuksia Trafikverketin kanssa

Uudet puitesopimukset ovat viime kuukausina tuoneet Trionalle lisää mahdollisuuksia tarjota operatiiviseen ja IT-osaamiseen perustuvia konsultointipalveluita Ruotsin liikennevirasto Trafikverketille.

21 August 2017

Uusi versio TNE:stä

Keväällä julkaistiin TNE:stä versio 3.1, joka käsittää mm. uuden TNE Studioksi kutsuttavan moduulin. TNE Studio on web-pohjainen työkalu, joka mahdollistaa ajossa olevien taustatehtävien hallinnan ja ajastamisen palvelinalustalla. Uutta TNE 3.1:ssä on myös entisestään laajennettu yhteensopivuus Oracle-tietokannan kanssa.

14 August 2017

Triona Routing Engine nyt Samtrafikenilla

Samtrafikenin reittiopas Resrobot on keväästä alkaen käyttänyt Triona Routing Engine (TRE) -reititystuotetta.

7 August 2017

Uusi versio Trionan Etäisyyspalvelusta

Trionan Etäisyyspalvelusta on juuri julkaistu uusi versio, jossa on mukana useita virhekorjauksia sekä joitakin mielenkiintoisia uusia ominaisuuksia, jotka ovat heti valmiina käyttöön!

26 June 2017

Sopimus Tukholman kaupungin kanssa

Tukholman kaupungin ympäristökeskus on allekirjoittanut Trionan kanssa sopimuksen toimeksiannosta web-portaalin räätälöintiin. Olemme erittäin iloisia luottamuksesta saada työskennellä jälleen yhdessä ympäristökeskuksen kanssa ja erityisesti hankkeessa, jonka erityisosaamisvaatimukset (muun muassa GIS-osaamisesta) ovat näin korkeat.

19 June 2017

Uusi versio TRACS Flow’sta

TRACS Flow on jatkuvan kehityksen alla, ja huhtikuun puolivälissä julkaistiin uusi versio. Seuraavan version on suunniteltu tulevan ulos lokakuussa 2017.

14 June 2017

Kystverket ottaa TNE:n tuotantokäyttöön

Alkuvuoden aikana Norjan merenkulkulaitokselle Kystverketille Trionan toimittama TNE on nyt otettu tuotantokäyttöön. Jatkossa keskitytään väylätiedon ja siihen liittyvän tietosisällön rekisteröintiin, tuontiin ja validointiin.

30 May 2017

Azure Boost to Triona

On 1st June 2017, in conjunction with the takeover of LiveArena TV AB’s Development and Quality Assurance operations, we warmly welcome 10 new employees to the Triona Group.

29 May 2017

Triona tulee Suomeen

Toukokuussa Triona perustaa toimiston Espooseen.

3 May 2017

Triona luo sopimuksen Euroskiltin kanssa

Triona kehittää yhdessä Euroskiltin kanssa järjestelmän signaaliohjaukseen vakioprotokollien kautta.

17 April 2017

New logistics system in production at the Kiruna mine

At the end of last year, BDX chose Triona as their supplier regarding the new assignments for LKAB. This includes machinery- and transport services above ground in Kiruna. BDX began using the solution on New Year's Day of 2017.

10 April 2017

Growth for Triona in the Sundsvall Region

With new offices and more employees Triona is increasing its investment in the Sundsvall region.

6 April 2017

Setra joins Lasset

Setra will start a pilot project to evaluate Lasset. During April to September, all shipment orders to five selected countries will be using Lasset.

3 April 2017

OpenTNF 1.0 published

Triona has now released version 1.0 of the specification for OpenTNF on www.opentnf.org. OpenTNF is an open standard for a flexible and efficient exchange of transport network data, developed in cooperation with the Swedish Transport Administration, Norwegian Public Roads Administration and Trimble.

27 March 2017

Framework agreement with Statnett

As a subcontractor to UBConnect, Triona has signed a framework agreement with Statnett.

22 March 2017

Framework agreement with Stockholm County Council (SLL)

Stockholm County Council (SLL) have signed a new framework agreement with Triona regarding IT consultants.

20 March 2017

Proof of concept - life cycle management of data

Triona has entered into an agreement to participate in the project "Verification IFC Alignment & InfraGML". The project is a subproject within IFC Infrastructure Alignment Deployment operated under the Building Smart International. The project is also part of the program Smart Built Environment.

13 March 2017

Alltransport chooses TRACS Flow

Alltransport has procured a new business and planning system to the Alltransport group. They chose TRACS Flow from Triona.

7 March 2017

Framework agreement with Trafikverket

Trafikverket has signed a framework agreement with Triona regarding professional services within road and rail related data and geographic information.

27 February 2017

More efficient code generation for ABB

In the beginning of 2015 Triona received a mission from ABB Power Systems.

30 January 2017

SCA introduces Lasset in China

SCA Timber China have started to use Lasset to manage its container transports from Sweden to China.

24 January 2017

Navigation app to Keolis

Keolis have chosen Triona as the supplier of a navigation app that will be used to simplify the training of bus drivers. The navigation app will give the drivers access to views of and information about the tours that is planned. The navigation app will be based on a vehicle adapted android platform, developed by the company Fleetech which is partly owned by Triona.

16 January 2017

Transport data platform to Clas Ohlson

Clas Ohlson has signed a contract with Triona regarding the development of a transport data platform

19 December 2016

Framework agreement with Statens Vegvesen

Triona has signed a framework agreement with Statens Vegvesen in Norway in the area Geomatikk (GIS and Geodata) as well as  overall assignments and consultants.

16 December 2016

TNE and a new web solution to Jernbaneverket

Triona has together with Trimble Solutions won a contract to supply a system for handling of traffic-related route information to the Norwegian National Rail Administration. The system includes delivery of the products TNE, Nova Point and a new web solution.

12 December 2016

Application management agreement with Esso in Norway

In October Triona took over the responsibility for the application management of the system CapTank for another customer, Esso Energi in Norway.

6 December 2016

Transport by rail supported by Lasset

Procurement and order of railway transport are now handled by Lasset.

22 November 2016

New logistics system for BDXs mission at LKAB

LKAB has signed a contract with BDX relating to machinery and transport services above ground in Kiruna. The mission implies new demands on business systems as well ass methods for reporting/monitoring. To meet these demands, BDX has chosen to deepen their cooperation with Triona.

7 November 2016

New release of TRACS Flow

TRACS Flow is constantly being developed, and last week Triona launched a new version. The next version is planned to be released in April 2017.

24 October 2016

Triona tests ITS Station

On 23 September, Triona with Vision Tech and Aventi conducted a full-scale system test of a ITS station in Grillstadtunneln. Later this fall, we have planned similar tests in Väretunneln and a test route of the E39 Øysand.

17 October 2016

Norwegian Coastal Administration chooses TNE 3.0

Triona has won a procurement regarding delivery of a system supporting maintenance and presentation of fairway data to the Norwegian Coastal Administration.

10 October 2016

Release of TNE version 3.0

For several years Triona has worked with the development of a new generation of the TNE platform. On September 28th the 3.0 version of TNE was finally officially released which facilitates the digitalization of our customers’ business processes.

3 October 2016

We help Trafikverket in the development of the railway sector

Triona continues to participate with senior consultants in investigations and projects in various forms of business development, including the rail sector. Last assignment as Triona received by Trafikverket is about establishing a vision for future monitoring of assets and continued work with life cycle costs for assets. We take part in the work that creates the future of smart transport infrastructure.

20 September 2016

Deviation reporting and monitoring in trains

Triona has developed a deviation reporting and monitoring tool called RUFS.

12 September 2016

Clas Ohlson signs contract with Triona

Clas Ohlson has signed a framework agreement with Triona regarding professional services

5 September 2016

Application management agreement with OKQ8 and Hoyer

In July Triona took the formal responsibility for the continued application management of CapTank, a mobile order application used by Q8 and Hoyer

29 August 2016

Interim report January - June 2016

The interim report for the period January - June 2016 is published.

26 August 2016

Application management agreement with Bergvik

Triona has signed an application management agreement regarding the system SPIRA.

22 August 2016

Smart online damage claim using a new service from Triona

Länsförsäkringar's new service for online damage claim uses a positioning service developed by Triona.

15 August 2016

Swedish Land Survey chooses Triona yet again

Swedish Land Survey has recently completed a procurement process regarding maintenance of an application for handling metadata. The system is used to manage metadata within the mandate of other authorities. Triona was given renewed confidence as supplier.

8 August 2016

SCA introduces Lasset in France

SCA Timber France will start using Lasset for all its shipments from its warehouse in Rochefort, France.

4 July 2016

Mobile application makes attending conferences easier

It's usually stressfull to keep track of schedules, venues, lectures and other related information when attending a conference. Why don't you offer your conference attendees an application to help with all of this?

21 June 2016

Gävle muncipality uses routing data from TNE

Gävle muncipality is now basing it's routing services on Trionas product TNE combined with a component that translates data from TNE to datasets suitable for routing.

7 June 2016

The Norwegian road authority chose to use TNE Rosatte Service

At the beginning of this year, The Norwegian road authority began using the "TNE Rosatte Service".

30 May 2016

100 000 bookings made with Lasset

By mid April the 100 000th booking was made in Lasset by Reaxcer. The transport order was placed by Gällö Timber.

19 May 2016

Uutisarkisto

Valitse uutisistamme