Toimialamme

Öljy ja kaasu

Sekä yksityis- että yritysasiakkaille öljyä/kaasua tarjoaville toimijoille on keskeistä logistiikka valmistavasta teollisuudesta polttoaineen jälleenmyyjille/asiakkaille. Esimerkiksi metsäteollisuuden toimijat ovat riippuvaisia jatkuvista dieselin toimituksista metsäkoneisiin. Polttoaineen saanti on tärkeää myös kuljetusalan toimijoille. Huomattava osa kuljetuksista tehdään nykyään ajoneuvoilla ja myös niiden polttoainetoimitukset ovat erittäin merkittäviä.

Esimerkiksi metsäteollisuuden toimijat ovat riippuvaisia jatkuvista dieselin toimituksista metsäkoneisiin. Polttoaineen saanti on ratkaisevan tärkeää myös kuljetusalan toimijoille. Huomattava osa kuljetuksista tehdään nykyään moottoriajoneuvoilla, ja myös niiden polttoainetoimitukset ovat erittäin merkittäviä.

Perinteisiin öljy- ja kaasualan toimijoihin vaikuttaa voimakkaasti siirtyminen kohti kestävämpää yhteiskuntaa ilman fossiilisia polttoaineita. Tämä edellyttää muutoksia suurten öljyn ja kaasun tilaajien, esimerkiksi metsäteollisuuden ja liikenteen toimijoiden, toiminnassa. Triona tukee aktiivisesti tätä siirtymää. Kehitämme esimerkiksi tuotteisiimme toimintoja, jotka auttavat kuljetusten tilaajia asettamaan kestävän kehityksen vaatimuksia ja seuraamaan, että kuljetuksissa toimitaan kestävällä tavalla. Kuljetusyritykset taas pystyvät osoittamaan asiakkailleen, miten he askel askeleelta etenevät kohti kestävämpää logistiikkaa.

Triona työskentelee parhaillaan mobiilin tilausjärjestelmän parissa, joka on suunnattu erityisesti säiliöautojakelua varten. Sovellusta käytetään säiliöautoissa, jotka kuljettavat öljytuotteita pääasiassa huoltoasemille, teollisuuteen ja esimerkiksi metsäteollisuuden koneille. Kuljettaja saa ajoneuvotietokoneen kautta tilaustiedot, kuten vastaanottavan asiakkaan ja toimituskohteen sekä ajo-ohjeet. Lisäksi Trionan TRACS Flow -tuote voidaan mukauttaa ja konfiguroida tukemaan öljytuotteiden kuljetusta.

Joitakin asiakkaitamme ovat Esso Energi Norjassa, Hoyer, OKQ8 ja ST1.

Jens auttaa

Jens auttaa ja antaa lisätietoja Ruotsissa  Jens.

Jens Werner +46 70 248 07 43
Lähetä s-postia