Triona

Kestävä kehitys

Trionan rooli yhteiskunnassa on luoda tehokkaita, ympäristöystävällisiä ja turvallisia tapoja tiedonsiirtoon sekä tavaroiden ja ihmisten kuljettamiseen.

Olemme vakuuttuneita siitä, että vastuullisuus ja tietoisuus ympäristöasioista ovat pitkän aikavälin menestyvän liiketoiminnan kulmakiviä. Meille ympäristön ja ympäröivän maailman huomioiminen on itsestäänselvyys ja tärkeä osa yrityskulttuuriamme.

Trionan sitoutuminen jakautuu
kahteen pääkohtaan:

Trionan tuotteet
ja palvelut
 
Trionan
toiminnan
vaikutukset
ympäristöön

 

Sitoumuksemme on jaettu kahteen pääalueeseen:

  • Tuotteemme ja palvelumme
  • Toimintamme vaikutukset ympäristöön

Tuotteet ja palvelut

Tuotteidemme ja palveluidemme osalta pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme ratkaisuja, jotka auttavat heitä minimoimaan ilmasto- ja ympäristövaikutuksensa. Haluamme yhdessä asiakkaidemme kanssa kehittää tulevaisuuden ilmastoälykkäitä ratkaisuja kuljetuksissa ja logistiikassa sekä siten olla aktiivisesti mukana kestävän yhteiskunnan luomisessa.

Esimerkkejä siitä toteutimme yhdessä asiakkaan kanssa pilottiprojektin todellisten ilmastovaikutusten raportoimiseksi kullekin kuljetukselle ja kuljetustilaukselle suoraan ajoneuvosta saatujen tietojen perusteella. Toisen asiakkaamme kanssa olemme tehneet tapaustutkimuksen, joka sisältää tarveanalyysin aiheesta ilmastovaikutusten seuranta ja vähentäminen. Lisäksi Trionan Välimatkapalvelu-tuotteen avulla voidaan hakea paras reitti maantiekuljetuksiin, C-Load-tuote vähentää tyhjiä paluukuljetuksia ja FleetControl-tuotteellamme seurataan polttoaineen kulutusta ja koulutetaan ajamaan ekologisesta.

Ympäristövaikutus

Pyrimme toiminnassamme vähentämään ympäristövaikutuksiamme sekä arvoketjun alku- että loppupäässä. Raportoimme päästömme vuosittain GHG-protokollan mukaisesti ja näemme siten, missä parannustoimista on eniten hyötyä. Olemme jo useiden vuosien ajan asettaneet joukkoliikenteen etusijalle kaikilla työmatkoillamme ja aina kun mahdollista, käytämme matkustamisen sijaan puhelin-, videoneuvottelu- ja verkkokokouksia. Työskentelemme aktiivisesti bussilla, junalla, metrolla ja polkupyörällä matkustamisen mahdollistamiseksi kaikille toimistoillemme ja takaisin kotiin sekä kannustamme uusiutuvan polttoaineen käyttöön henkilöauton valitseville työntekijöillemme. Pyrimme vähentämään energiankulutusta ja kaikki suuremmat toimistomme käyttävät 100 % alkuperämerkittyä vihreää sähköä. Myös ilmastovaikutus on parametri, joka otetaan huomioon valittaessa tuotteidemme ja palveluidemme toimintaratkaisuja.

Ostamme KRAV- ja/tai Reilun kaupan tuotteita, jos niitä on saatavilla vaihtoehtona. Haluamme myös ottaa vastuun siitä, mitä jätämme taaksemme, joten pyrimme löytämään uusia käyttäjiä tarpeettomiksi jääneille tavaroillemme sekä lajittelemme aina jätteemme.

Ohjaavat asiakirjat

Ympäristökäytäntömme määrittelevät ympäristötyömme suuntaviivat ja ympäristöasiat sisältyvät ISO 9001:2008 ja ISO 14001 -standardien mukaiseen hallintajärjestelmäämme. Jaamme tarvittaessa lisätietoja ympäristökäytännöstämme ja hallintajärjestelmästämme asiakkaille ja muille sidosryhmille.

Teemme vuosittain ilmastoraportin GHG-protokollan mukaisesti. Ilmastoraportoinnin avulla hallitsemme päästöjämme ja toteuttaa mahdolliset toimenpiteet siellä, missä niistä on eniten hyötyä. Saamme myös arvokasta kokemusta ilmastoraportoinnista ja kasvihuonekaasuprotokollasta.

Lisätietoja

Lisätietoja ympäristöpolitiikastamme ja hallintajärjestelmästämme saat Annalta

Anna Mårsell +46 70 597 82 97
Lähetä s-postia