Tuotteet ja palvelut

Tiedonkeruu

Triona suorittaa toimeksiantoja, jotka liittyvät kuvaukseen (360 asteen panoraamakuvat) sekä katujen ja teiden laserskannaukseen (mukaan lukien kävely- ja pyörätiet).

Toimeksiantoja suoritetaan sekä omien resurssiemme että kumppaneidemme toimesta. Seuraavassa vaiheessa kuvat ja (laserskannauksen tuottamat) pistepilvet käsitellään tuottaaksemme aineistoa, jota käsitellään SINUS Photo -tuotteella digitaalisten kaksosten tallentamiseksi rakennetuille kohteille, kuten liikennemerkeille, tiesuluille ja hidastetöyssyille.

Kohteille muodostetaan linkki nykyiseen rautatie-, tie- tai katuverkkoon ja ne tarkistetaan vakiintuneiden validointisääntöjen mukaisesti. Varastointi ja jatkuva käsittely tapahtuu TNE-tuotteessamme (Transport Network Engine) tai muussa omaisuustietojärjestelmässä.

Näistä järjestelmistä SINUS Photo tai muut sovellukset ja toimijat voivat sitten helposti hyödyntää kerättyjä kuvia ja tietoja. Voimme myös auttaa jo olemassa olevien panoraamakuvien tai laserskannattujen pistepilvien prosessoinnissa.