Tuotteet ja palvelut

SINUS bk

SINUS bk on selainpohjainen järjestelmä erilaisten rakenteiden hallintaan. SINUS bk on suunnattu erityisesti kunnille, satamille, metsäteollisuudelle sekä energiayhtiöille.

Dokumentointisovellus perustuu pohjoismaisena yhteistyönä kehitettyihin säädöksiin. Tuotetta voi siten käyttää Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

SINUS bk käsittelee kaikkia rakenteiden yksityiskohtia. Esimerkkejä rakenteista voivat olla sillat, laiturit ja tukiseinät. Rakenteista voidaan lisätä kuvia, dokumentteja ja yksittäisten tarkastusten raportteja, jotta asiakkaalla aina on kattava yleiskatsaus rakenteista, niiden kunnosta ja kustannuksista. Näin asiakas pystyy hallitsemaan riskejä muun muassa rakenteiden kantavuuden ja liikenneturvallisuuden suhteen.

Sovelluksesta saadaan myös yleiskatsaus rakenteen kunnosta ja tukea tarvittavien toimenpiteiden suunnitteluun ja sovellettavien vaatimusten noudattamiseen. Käyttö- ja kunnossapitotarpeiden dokumentoinnin lisäksi sovelluksella voidaan tuottaa myös kustannusarvioita.

SINUS bk:n toimintoja:

  • Rakenteiden yksityiskohtien tallentaminen ja tarkastelu
  • Kuvien tallennus ja tarkastelu
  • Erityyppisten asiakirjojen tallentaminen
  • Tulokset viiden vuoden välein tehtävistä päätarkastuksista
  • Tulokset vuosittaisista tarkastuksista
  • Vaurioiden kirjaaminen ja luokittelu
  • Määräajat korjaaville toimenpiteille ja niihin liittyvät kustannukset
  • Toiminta- ja toimenpidesuunnitelmat

Lisätietoja

Lisätietoja SINUS infra -tuotteestamme saat Sigmundilta.

 

Sigmund Fredriksen +47 918 66 301
Lähetä s-postia