Referenssit

Uusi ratkaisu Sveaskogs Metsäkoneisiin

Yhdeksäntoista vuotta vanha ja hyvin toimiva sekä vakaa, nopea ja suosittu. Siinä tiivistetysti Sveaskogin aiempi paikkatietojärjestelmä metsäkoneille. Uusien työmenetelmien ja muista uusista järjestelmistä johtuvien parannusten hyödyntämiseksi kehitettiin uusi järjestelmä. 

Nykyään järjestelmä tukee Sveaskogin hakkuukoneiden ja kuormatraktorien koneenkuljettajia puun hakkuu- ja kuljetustöissä. Järjestelmä koostuu metsäkoneissa sijaitsevasta kenttäratkaisusta sekä palvelinosuudesta. Jokaista suunniteltua toimenpidettä varten erilliset ohjeet välitetään automaattisesti kyseessä oleviin koneisiin. Ohjeet sisältävät mm. järjestelmään visualisoidut kartat, jotka osoittavat hakkuupaikan ja antavat tietoa kulttuuri- ja muista luonnonarvoista. Työn aikana näytetään myös tallennetut ajoreitit sekä piirretyt karttakohteet, jotka synkronoidaan yhteistyössä toimivien koneiden välillä. Triona on auttanut Sveaskogia useiden vuosien ajan metsäkoneiden paikkatietoratkaisujen hallinnassa. 

"Yhteistyö uuden teknologian avulla niin, että Sveaskog saavuttaa asetetut tavoitteensa korkean tehokkuuden ja tiedon laadun suhteen, tuntuu sekä palkitsevalta että hauskalta!" Katarina Johansson, Triona 

Sveaskog aloitti keväällä 2020 hankkeen uudenaikaisen metsäkonejärjestelmän käyttöönottamiseksi. Sveaskog halusi jatkossakin saada Trionan toimittaman nopean, vakaan ja hyvin toimivan järjestelmän, mutta myös toteuttaa Sveaskogin uusille toimintatavoille sekä muille järjestelmille asetetut vaatimukset. Toimittajan valinta osui Trionaan. 

"Valitsimme Trionan, koska he tuntevat hyvin nykypäivän järjestelmät ja heillä oli monia mielenkiintoisia ideoita uudeksi ratkaisuksi. Silloin merkitsee paljon se, että meillä on ollut hyvin toimiva yhteistyö jo useiden vuosien ajan." Christer Ranvald, projektipäällikkö Sveaskog 

Hanke toteutettiin Sveaskogin ja Trionan yhteistyössä ja yhteishenkilöstöllä. Trionasta tuli muun muassa kehityspäällikkö, arkkitehti, vaatimusanalyytikko, kehittäjä ja testauspäällikkö. Trionan GIS-osaaminen auttoi kehitettäessä järjestelmää, jossa kartta on keskeinen osa koneenkäyttäjän jokapäiväistä elämää. 

Syksyllä 2021 järjestelmän käyttöönotto metsäkoneissa aloitettiin, projekti saatiin päätökseen ja ylläpito käynnistyi. Järjestelmä on tällä hetkellä noin 350 metsäkoneessa. 

Sveaskogin ja Trionan yhteinen työ jatkuu nyt ylläpidossa, jossa yhdessä ylläpidämme ja kehitämme järjestelmää. Tavoitteena on toimittaa sekä käyttöhyötyjä lisäävä järjestelmä että Sveaskogin koneenkuljettajien tyytyväisyyttä lisäävä järjestelmä. 

Sveaskog_Logo.svg.png

Asiakas: Sveaskog

Ongelma: Sveaskogin tarve uudistaa nykyiset paikkatietopohjaiset metsäkoneiden järjestelmänsä.

Ratkaisu: Ratkaisu usealle alustalle käytettävyys ja karttatoiminnallisuus keskiössä.

Avainsanat: #Metsäteollisuus, #GIS-ratkaisu, #Yhteistyö.