Referenssit

Joustava sekä asiakkaalle ja kuljettajalle

Transdev on yksi Ruotsin suurimmista joukkoliikenteen tuottajista sekä Trionan suuri asiakas. Vuonna 2022 Transdevilla on yli 1 200 käytössä olevaa ajoneuvoa Ruotsissa, ja Trionan FleetControl-tuote toimii IoT-alustan FOL (Vehicle OnLine) ytimenä.

FleetControl on ratkaisun keskiössä

Tukholman joukkoliikenteen (SL) hankinnassa siirrettiin ensimmäistä kertaa suuri osa vastuusta ajoneuvojen IT-ratkaisuissa liikenteenharjoittajille. Transdev voitti hankinnan ja on kesäkuusta 2019 lähtien harjoittanut liikennettä noin 125 ajoneuvolla. Trionan FleetControl on IoT-alustan ydin, joka toimii Transdevin ajoneuvoissa, joissa on ajoneuvotietokone ja kuljettajan näyttö. Koko järjestelmäratkaisussa FleetControl on verkon keskeinen osa ja välittää muun muassa oikeat sijaintitiedot kerran sekunnissa, periaatteessa keskeytyksettä.

Sisäpuhelin on esimerkki joustavuudesta

FleetControlin kautta muiden toimittajien järjestelmät voivat hyötyä Trionan ratkaisun tarjoamasta toimivuudesta ja joustavuudesta. Transdevin kuljettajat voivat esimerkiksi käyttää sisäpuhelinta kuljettajanäytöltä. Tämä on mahdollista Trionan kehittämällä sisäpuhelinsovelluksella, joka välittää käskyjä sisäpuhelimeen ajoneuvotietokoneen kautta. Myös muiden toimittajien laitteistot ja ohjelmistot voivat kommunikoida keskenään FleetControlin kautta ja päästä sitä kautta Internetiin. Se tuottaa kustannustehokkaan järjestelmäratkaisun ja edesauttaa lisäarvoa tuottavien sovellusten käyttöä tiedon ollessa jaettavissa eri toimijoiden kesken.

Kolmannen osapuolen kehitystyön mahdollistaminen

Kuljettajanäyttö on kuljettajan työkalu ja tavoitteena on, että kuljettaja voi käyttää kaikkia toimintoja sen kautta. Tärkeä askel tämän saavuttamiseksi on FleetControlin näyttöohjelmisto, joka mahdollistaa kolmannen osapuolen kehittämien sovellusten käytön, joten asiakas ei ole sidottu yhteen toimittajaan. Tämän ansiosta myös ne toiminnot, joita Triona ei tarjoa, ovat edelleen käytettävissä kuljettajanäytössä. Mainittakoon esimerkkeinä vaikkapa reitinopastus, opasteohjaus ja jo aiemmin mainittu sisäpuhelin.

transdev_inart1.jpg

Toteutuspuitteet muille toimijoille

FleetControlissa on sovellus- ja integraatiokehys kolmannen osapuolen sovellusten käyttöön, Application and Integration Framework. Se on kehys, joka koostuu uusien toimintojen tehokasta ja kivutonta käyttöönottoa edesauttavista säännöstöistä kuljettajanäytössä.

FleetAnalyzer valvoo ja yksinkertaistaa hallintoa

FleetControl sisältää myös FleetAnalyzerin – verkkopohjaisen, responsiivisen järjestelmän suunnitteluun, joka toimii matkapuhelimissa. Laitteiston ja ohjelmiston valvontaan on toimintoja, joiden kautta nähdään ajoneuvojen sijainti, käsitellään viestejä ja hälytyksiä sekä yksinkertaistetaan hallintaa uusien laitteistojen ja ohjelmistojen asennuksen yhteydessä.

transdev-casefrontlogo.png

Asiakas: Transdev

Toimiala: Julkinen liikenne

Ongelma: Ajoneuvossa tarvitaan useita erilaisia järjestelmiä. Joukkoliikenteessä voi olla mm. järjestelmiä, jotka käsittelevät alkolukkoa, matkustajalaskuria, paikannusta, opasteiden valvontaa ja sisäpuhelinta. Eri järjestelmät ovat vaatineet erilaisia laitteita ja lisäksi tiedonvaihto näiden järjestelmien kanssa on tapahtunut usealla eri tavalla.

Ratkaisu: FleetControl on IoT-alustan ydin, joka on saatavilla ajoneuvotietokoneella ja kuljettajan näytöllä varustettuihin ajoneuvoihin. Näytön ohjelmisto mahdollistaa kolmannen osapuolen sovellusten käytön. Muiden toimittajien laitteistot ja ohjelmistot kommunikoivat keskenään FleetControlin kautta ja saavat pääsyn Internetiin. Se tarjoaa kustannustehokkaan järjestelmäratkaisun.

Avainsanat: #ecodriving, #fleetmanagement, #IoT, #ITxPT, #telematiikka, #liikenneratkaisu