Referenssit

Euroskilt kehittää tulevaisuuden opasteratkaisuja yhteistyössä Trionan kanssa

Euroskilt on tieturvallisuuslaitteiden markkinajohtaja Norjassa sekä merkittävä toimija digitaalisten liikenneopasteiden parissa. Norjan tiehallinto Statens Vegvesen on heidän suurin asiakkaansa. Triona on yhdessä Euroskiltin kanssa kehittänyt järjestelmän, jonka avulla erilaisia digitaalisia opasteita voidaan helposti etähallita mallista ja koosta riippumatta. Lisäksi opasteita voidaan ohjata käsin hallintakaapin ohjauspaneelista.

Yhteinen alusta

Euroskilt tarvitsi alustan, joka helpottaa erilaisten digitaalisten opasteiden ohjaamista. Koska opasteet tulevat eri toimittajilta, joiden taustatekniikat ja ohjelmistot ovat erilaiset, tarvittiin monipuolinen järjestelmä, joka kommunikoi erilaisten opasteiden kanssa käyttäen vakioprotokollia.

Triona oli jo aiemmin kehittänyt niin sanotun ITS-aseman (Intelligent Transportation System), jota käytetään opasteiden hallintaan. ITS perustuu edeltäneissä tutkimusprojekteissa saatuihin tietoihin, ja asemaa kehitettiin edelleen vastaamaan Euroskiltin vaatimuksia. Tuloksena syntyi järjestelmä, jonka avulla erilaisia opasteita voidaan hallita samalla käyttöliittymällä sovelluksen tai selainkäyttöliittymän kautta. Hallinta on helpompaa ja kustannustehokkaampaa, koska sitä ei tarvitse enää mukauttaa erikseen jokaiselle uudelle opastemallille.

Euroskilt3.jpg

Ennakoiva kunnossapito

Ratkaisu valvoo jatkuvasti kaikkien siihen kytkettyjen merkkien tilaa ulkoisten antureiden avulla. Kerätty data kootaan, analysoidaan ja esitetään kunnossapitosovelluksessa. Tämän ansiosta kunnossapitoa voidaan tehdä ennakoivasti ja välttää vakavista virheistä johtuvia ongelmia. Lisäksi ratkaisu parantaa huomattavasti kunnossapidon tehokkuutta.

Älykäs pilviratkaisu

Ratkaisun keskeiset osat sijaitsevat pilvessä, mikä mahdollistaa muiden järjestelmien liittämisen. Erilaiset anturit voivat tuottaa reaaliaikaista tietoa esimerkiksi lämpötilasta ja kosteudesta.monitor1_smaller.jpg

Kaikki tiedot näytetään websovelluksessa, josta voidaan tarkastella laitteen sijaintia ja tilaa kartalla. Tämä koskee myös jokaista yksittäistä anturia.

Tulikoe uudelle järjestelmälle

Trionan ohjausjärjestelmän ensimmäisessä testissä käytettiin kahta suurta LED-opastetta, jotka jakavat kuljettajille tietoa E18/E39-tiellä Kristiansandiin. Bjørndalsetan ja Vesterveienin alueella sijaitsevat opasteet ovat kooltaan 34 neliömetriä, eli ne ovat Euroskiltin suurimpia opasteita Norjassa. Opasteet kertovat ajantasaiset ajoajat eri kohteisiin. Statens Vegvesenin tieliikennepalvelu (VTS) muokkaa opastusta suoraan, mutta ulkopuoliset eivät voi muuttaa sisältöä tai lähettää opasteisiin kuvia.

Enemmän kuin pelkkä opaste

Parhaillaan on käynnissä uudenlaisen opastejärjestelmän kehitystyö myös Statens vegvesenin Borealis-pilottihankkeessa. Toimitus on osa tutkimus- ja kehityshanketta, joka toteutetaan 40 kilometrin pituisella tieosuudella E8-tiellä Skibotndalenissa.

Bergenissä järjestelmää käytetään etävalvonnassa, kun etsitään autoilijoita, jotka ovat esimerkiksi jättäneet tiemaksuja maksamatta tai tehneet muita tavanomaisista rikkeitä. Kun ratkaisu yhdistetään Statens Vegvesenin järjestelmiin, kuten rekisterikilven tunnistukseen, voidaan opastejärjestelmän avulla ohjata autoja valikoidusti valvonta-asemalle. On myös mahdollista punnita ohiajavia ajoneuvoja, jolloin järjestelmän opasteet voidaan kohdentaa ainoastaan ylipainoisille ajoneuvoille.

“Yhteistyö Trionan kanssa auttaa Euroskiltiä tuomaan markkinoille uusia tuotteita ja ratkaisuja, jotka ovat yhtiölle strategisesti tärkeitä tulevina vuosina.“ Håkon Sahlsten, Euroskiltin tuotekehityspäällikkö

Euroskilt kehittää uuden sukupolven sähköisiä tietokoneohjattuja opasteita, eli niin kutsuttuja ITS-laitteita ohjelmistoilla. Ne mahdollistavat opasteiden etähallinnan esimerkiksi tieliikennekeskuksesta. Opasteiden kuvakkeita voidaan muuttaa sovelluksesta tai selaimesta. Tienkäyttäjille pystytään antamaan tietoa tapahtumista tien päällä. Opasteet sisältävät myös antureita esimerkiksi lämpötilan tai kosteuden havainnointiin. Tämä mahdollistaa opasteiden tilan reaaliaikaisen valvonnan ja ennakoivan ylläpidon, mikä parantaa palvelua ja pidentää opasteiden elinkaarta.

“Ohjausjärjestelmä ja rajapinnat liikenteenhallintakeskuksiin on kehitetty yhteistyössä Trionan kanssa. Yhteistyö on toiminut hyvin, ja nyt teemme yhteistyötä kehittääksemme yhteisen alustan, jota käytetään hallitsemaan erilaisia tuotteita.“ Håkon Sahlsten, Euroskiltin tuotekehityspäällikkö

Tietoruutu

Asiakas: Euroskilt

Ratkaisu: Alusta digitaalisten opasteiden ohjaamiseen.

Avainsanat: #C-ITS, #ITS, #IoT, #Liikenteenohjaus