Referenssit

Sinus uusiin hallintoalueisiin

Norjassa toteutettiin kattava alueuudistus 1. tammikuuta 2020, mikä tarkoittaa mm. uusia sääntöjä teiden käyttöön ja kunnossapitoon. Samalla, kun alueiden (maakuntien) määrä väheni 19:stä 11:een, vastuu alueellisten teiden hallinnasta ja kunnossapidosta siirtyi myös Norjan väylävirastolta Statens vegveseniltä alueille. Aikaisemmin alueet kyllä omistivat alueelliset tiet, mutta Statens vegvesen vastasi käytöstä ja kunnossapidosta. Alueellisen uudistuksen seurauksena jokainen alue on nyt perustanut oman tieorganisaationsa.

Alueiden käytössä ja kunnossapidossa työskenneltäessä käytetään eri tietoja tiestöstä prosessissa suunnittelusta toteutukseen. Käytetyt tiedot haetaan Norjan tiestötietokannasta (NVDB) ja siksi alueiden on varmistettava, että tiedot ovat ylipäätään NVDB:ssä sekä että ne ovat korkealaatuisia. Alueuudistuksen ja samanaikaisesti käyttöön otetun uuden tieviitejärjestelmän pohjalta alueet päättivät alkaa käyttää tietojen päivittämiseen NVDB:n kanssa uutta innovatiivista järjestelmää, joka on Trionan SINUS Infra -tuote.

Alueet käyttävät SINUS Infraa sekä toimistossa että kentällä. SINUS Infra välittää laadukkaat tiedot suoraan NVDB:hen ilman aikaa vieviä ja kalliita välikäsiä. Samalla tavalla SINUS Infra voi myös toimittaa tietoja suoraan muihin infrastruktuuritietokantoihin, kuten TNE:hen (Transport Network Engine). Mobiiliratkaisua (kenttäsovellusta) voidaan käyttää matkapuhelimella tai tablet-laitteella, ja se hyödyntää erilaisia ​​GNSS-järjestelmiä (Global Navigation Satellite System). Tällä tavoin voidaan täyttää NVDB:n tietojen päivittämisestä asetetut vaatimukset.

SINUS Infraa käyttävät sekä uusien alueiden tienomistajat, Statens vegvesen ja kunnat, sekä urakoitsijat, joiden tehtävänä on päivittää infrastruktuuritietoja osana sopimustaan. Käyttäjät, jotka työskentelevät käytön ja kunnossapidon suunnittelun tai toteuttamisen parissa, saavat nopeammin laadukkaasti päivitettyä tietoa. Tämä puolestaan ​​edesauttaa teiden tehokkaampaa käyttöä ja kunnossapitoa. Ilman hyviä tietoja suunnittelussa voidaan tehdä virheitä, jotka aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia toteutuksen yhteydessä.

Regionerna_i_norge (Medium).jpg

Oslolla, niin alueena kuin kuntana, on oma SINUS Infra -sopimus Trionan kanssa. Tämän lisäksi Triona on myös valokuvannut kaikki tiet 360˚-panoraamakuvilla ja rekisteröinyt tärkeät tiedot Oslon päätieverkostoon NVDB:ssä. Tuloksena on digitaalinen kaksonen, joka koostuu rakennekohteista, kuten liikennemerkeistä, esteistä ja hidastetöyssyistä, kytkettynä nykyiselle tieverkolle.

”Uudet alueet ovat osaavia ja vaativia asiakkaita. Monilla työntekijät ova aiemmin työskennelleet esim. Statens vegvesenissä tai tietietojen kanssa useita vuosia ja siten heillä on laaja kokemus siitä. Siksi he asettavat korkeita vaatimuksia ja odottavat paljon SINUS Infralta. Se ajaa tuotekehitystämme eteenpäin erittäin positiivisella tavalla. Tiivis ja rakentava vuoropuhelu asiakkaiden kanssa on erittäin inspiroivaa! " Sigmund Fredriksen, tuoteomistaja Triona

 


Asiakas: Norjan hallintoalueet

Toimiala: Liikenneinfrastruktuuri

Ongelma: Alueuudistuksen seurauksena alueet ovat ottaneet vastuun alueensa teiden käytöstä ja kunnossapidosta. Tämän suunnittelussa ja toteuttamisessa tarvitaan hyvät tiedot teistä.

Ratkaisu: SINUS Infra toimittaa laadukkaat tiedot suoraan NVDB:hen. SINUS Infraa käytetään sekä toimistossa että kentällä.

Asiasanat: #Tiedonkeruu, #Digitaalinen kaksonen, #Tiestötiedot, #NVDB, #Liikenneinfrastruktuuri.