Referenssit

Nye Veierin työprosessien digitalisaatio

Nye Veier suunnittelee, rakentaa, operoi ja pitää kunnossa Norjan keskeisiä pääteitä. Seuraavan 20 vuoden aikana suunnitellaan rakennettavan teitä lähes 150 miljardilla Norjan kruunulla. New Veierin visiona on olla vahva, innovatiivinen ja täysin digitaalinen toimija, mihin liittyen Triona on yhdessä Trimblen kanssa kehittänyt AIM-ratkaisun ja aloittanut omaisuustietokannan toteuttamisen Trøndelagin tienhankkeeseen.

AIM-ratkaisu ja omaisuustietokanta

AIM-ratkaisun tarkoituksena on kerätä ja luokitella kaikki digitaaliset projektitiedot. Tavoitteena on yhteinen alusta, joka takaa pääsyn tietoihin helposti visualisointia ja tilanteen seurantaa varten eri tieprojekteissa. Omaisuustietokanta vie tämän vielä askeleen eteenpäin lisäämällä mukaan toimintoja, jotka käsittelevät hallintaan, käyttöön ja kunnossapitoon tarvittavia tietoja. Omaisuustietokanta huolehtii myös monipuolisesta dokumentoinnista, kuten esimerkiksi tuotesivuista, raporteista, kuvista, tarkastuksista, kunnosta jne.

Ratkaisua testataan nyt Trøndelagin uusissa tiehankkeissa, kuten E6 Ranheim-Værnes, ja se tukee Nye Veieriä tien koko elinkaaren ajan. Joitakin tärkeitä elinkaarenhallinnan mahdollistavia menestystekijöitä ovat alustan sisältämät:

  • dynaaminen kohdehakemisto,
  • temporaalisen aikaulottuvuuden hallinta (menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus), ja
  • luokittelujärjestelmän hyödyntäminen (CoClass).

Alla olevat kuvakaappaukset ovat AIM-ratkaisusta ja ne esittävät tien (E6 Ranheim-Værnes) yhdessä 3D-mallin kanssa valitun tunnelin kohdalla kyseisellä tiellä.

nyeveier-image2.png


Perustuu vakiotuotteisiin

Sekä AIM että omaisuustietokanta tarjotaan pilvipohjaisina palveluina, jotka perustuvat Trionan TNE- ja Trimblen Quadri-valmisohjelmistoihin. Nämä ovat jatkuvasti kehittyviä ja toimialan käytössä todennettuja tuotteita, joita käyttävät monet julkisen ja yksityisen sektorin toimijat, kuten Ruotsin väylävirasto Trafikverket sekä Norjan tie- ja ratahallinnot Staten Vegvesen ja Bane NOR. Valmisohjelmistot tarjoavat Nye Veierille luotettavan ratkaisun, joka varmistaa väyläverkkojen ja ominaisuustietojen hallinnan vakiintuneiden standardien mukaisesti tieprojektin kaikissa vaiheissa suunnittelusta hallintaan, käyttöön ja kunnossapitoon.

Kattava tuki integraatioille

Nye Veierille on tärkeää, että ratkaisu tuottaa heille avoimen alustan, joka tukee kattavasti tulevaisuudessa käyttöön otettavien järjestelmien integrointiin. Konfigurointi ja joustavuus ovat siten ratkaisun keskeisiä tekijöitä, jotka mahdollistavat seuraavia toimintoja:

  • Ratkaisu tukee erilaisia standardeja, ja se voidaan konfiguroida vastaanottamaan tietoa useissa muodoissa, kuten LandXML, GML ja IFC.
  • Ratkaisu integroituu asiakkaan sisäisiin järjestelmiin ja ensimmäisenä luodaan automaattinen tiedonvaihto asiakkaan valitsemaa PIMS-asiakirjanhallintajärjestelmää vasten.
  • Ratkaisu tukee tietojen hakemista kansallisesta tiestötietokannasta (NVDB). Myös NVDB:n vaatimat tietotyyppien tallennustoiminnot ovat käytettävissä.
  • Ratkaisussa on avoimet rajapinnat (Rest API), joiden avulla ulkoisia kunnossapidon järjestelmiä, kuten SINUS-tuotteita, voidaan käyttää. Lisätietoja SINUS-tuotteesta löytyy osoitteesta: http://www.triona.fi/tuotteet_ja_palvelut/tuotteet/sinus-infra/
  • Ratkaisussa on joustava laajennusarkkitehtuuri, joka mahdollistaa Trionan ja kolmansien osapuolten uusien integraatioiden kehittämisen tulevaisuudessa.
nyeveier-image1.png

Vaivaton käyttöönotto

Tärkeä periaate sekä AIM:in että omaisuustietokannan takana on, että asiakkaan käyttöpalveluorganisaatiota ei kuormiteta, joten ratkaisu toimitetaan pilvipohjaisina korkean käytettävyyden palveluina. Vaadittaessa projektisuunnittelijoita toimittamaan projektitietoja ja kunnossapidon toimijoita tiedonvaihtoon ratkaisun kanssa halutaan luonnollisesti varmistaa tiestötiedon hallinta kaikissa vaiheissa, mikä vähentää kustannuksia ja ympäristövaikutuksia.

Digitaalinen kaksonen

AIM-ratkaisu ja omaisuustietokanta muodostavat yhdessä alustan, joka tukee koko tien elinkaaren aikaisen digitaalisen kaksosen luomista. Ratkaisua käyttämällä tiedonkeruun ja ylläpidon kustannusten odotetaan vähenevän. Tietoa päätöksenteon tueksi voidaan tuottaa nopeammin ja tehokkaammin. Tämä auttaa tien hallintaa, käyttöä ja kunnossapitoa tarjoavia toimittajia optimoimaan resurssiensa käyttöä ylläpitäen samalla korkeaa palvelutasoa.

nyeveier-logo-grey.jpg

Asiakas: Nye Veier

Haaste: Digitaalisten projektitietojen kerääminen ja luokittelu alustalle, jolla tietoja sekä dataa on helppo käyttää visualisointiin ja tilannekuvan seurantaan tienrakennusprojekteissa sekä hallintaan, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavien tietojen käsittelyyn koko tien elinkaaren ajan.

Ratkaisu: AIM-ratkaisu ja tiestötietokanta, jotka toimitetaan pilvipohjaisina palveluina perustuen Trionan TNE- ja Trimblen Quadri-vakiotuotteisiin. Ratkaisu sisältää verkkoportaalin ja hyvät mahdollisuudet integroida muihin järjestelmiin.

Avainsanat: #Datacapturing, #infrastructuredata, #transportnetworkdata, #roaddata