Tuotteet ja palvelut

Transport Network Engine

Transport Network Engine (TNE) on avoin alusta, joka voidaan konfiguroida joustavasti tukemaan erilaisia ​​sovelluksia ja yrityksiä, jotka käyttävät tai hallitsevat liikenneverkon tietoja.

TNE tukee tehokasta omaisuudenhallintaa ja kunnossapitoa (Asset Management) koko elinkaaren ajan. Infrastruktuurin omistajat ja tie-, raide- ja laivaliikenteen parissa työskentelevät urakoitsijat voivat käyttää alustaa suunnitellessaan ja valvoessaan investointeja, kunnossapitoa ja käyttöä. TNE tukee myös kuljetussektorin yrityksiä, kuten auto- ja vakuutusalaa, sekä liikenteen ja logistiikan alalla toimivia organisaatioita.

TNE helpottaa liikenneverkon ja sen ympäristön perustietojen tehokasta hallintaa ja hyödyntämistä. Tämä on edellytyksenä älykkäiden, tehokkaiden ja kestävien liikennejärjestelmien luomiselle.

Konfiguroitava tuote hallitsee joustavasti ja älykkäästi yksityiskohtaista tietoa liikenneverkoista sekä erilaisista maantieteeseen ja verkkoon liittyvistä ominaisuuksista, alueista ja säännöksistä. Alusta pystyy käsittelemään esimerkiksi tunneleita, valaistusta, suojakaiteita, raideväliä, väylän merkintöjä, opasteita ja rumpuja. Kohdetyypit ja niiden ominaisuudet ovat vapaasti konfiguroitavissa.

Tuote antaa hyvät mahdollisuudet virtaviivaistaa työtä esimerkiksi perustietojen (master data) avulla. TNE sallii tietojen keräämisen, mukauttamisen ja käytön erilaisissa tilanteissa ja sovelluksissa, sekä sisäisesti että yhteistyössä eri organisaatioiden välillä. TNE lisää hyötyjä ja turvallisuutta, kun tietojen eheys ja laatu varmistetaan ja sitä päivitetään jatkuvasti sitä mukaa kun olemassa oleva data muuttuu.

TNE:n työkaluilla ja käyttöliittymillä voidaan validoida, tallentaa, analysoida, mukauttaa ja julkaista tietoja. Lisäksi TNE sisältää tehokkaita toimintoja tietojen käsittelyyn ja syöttötietojen tuottamiseen, kuten reitin valintaan ja välimatkalaskelmiin. TNE-alustan toimintoja voidaan käyttää myös erityyppisessä laadunvalvonnassa.

Lisätietoja

Lisätietoja Transport Network Engine -tuotteestamme saat Andersilta.

Anders Nilsson +46 70 348 80 52
Lähetä s-postia